Neler Yapıyorum?

2018'den günümüze
Profesyonel Yaşamım

Meslek hayatımda birkaç yıl ulusal ve uluslararası kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra hem yurtiçi hem yurtdışı tecrübelerim neticesinde danışmanlık üzerine faaliyetler yürüterek profesyonel hayatıma devam etmekteyim. Çalışma alanlarım; 

 • Kobi Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Lobi faaliyetleri
 • Mali Süreçler Danışmanlığı
 • Marka Çalışmaları
 • Tutundurma Çalışmaları
 • Analiz ve Tespit Çalışmaları
 • Savaş Sonrası Barış ve Barışın Sürdürülmesi
 • Saha Çalışmaları
 • Kurumsallaşma Süreçleri
 • Görünürlük Çalışmaları
2016'dan günümüze
Eğitim ve Salon Faaliyetleri

2016 yılından itibaren çeşitli kamu kurumları ve STK'lardan aldığım eğitici eğitimleri ve tecrübelerim neticesinde inşa ettiğim alanlarda gerçekleştirdiğim programlar ile hem yurtiçi hem de yurtdışında yüzlerce program gerçekleştirdim ve gerçekleştirmeye devam etmekteyim. Başlıca konular;

 • Proje Yazma
 • Proje Döngüsü
 • Uluslararası Gençlik Çalışmaları
 • Finansal Okuryazarlık
 • İyi Niyet Mektubu ve Özgeçmiş
2009'dan günümüze
Diğer Çalışmalarım

Ciddi bir bilgisayara sahip olduğum 2009 yılından günümüze müzik ve redaksiyon ile başlayan yolculuk çeşitli sebepler ile çoğalarak ilerledi. Başlıca çalışma alanlarım;

 • Müzik
 • Akademik Çalışmalar
 • Futbol Analizleri
 • Gençlik Hakları Savunuculuğu
 • Uluslararası Projeler